Ateljéarbete i Halmstad

”Det finns ingen tveksamhet i flödet. Men stopp. Jag måste ta ett djupt andetag. Pigmentet får torkar in på underlaget och bildar ett grafiskt mönster. I kommande lager med färg, åtrår jag ljuset och rytmen, fördjupar nyanser med sinnlighet. En stämning växer fram.

I mötet med landskapet finns rytmiska mönster, likt jazzens expressiva toner. Likt ett pianos olika klanger, skapas det av många lager av färg en komposition. I de konturlösa landskapen flödar färgen mer fritt. Jag tonar in det ljusa från det mörka. Någonstans finns en harmoni.

Jag gör djupdykningar i pigmentens alla möjligheter. Använder oceaner av vatten för att få dem att flöda, för att ge plats till deras egenskaper och lynnen. Slösar med färg i mina blandkoppar, Sienna, Ockra och Tint. Tunga jordfärger rör sig långsamt och trögt på ytan, de svartblå forsar fram likt en vårflod.

Med snabba säkra penseldrag kommer formerna ur mig. Uppåtsträvande färgstråk bryts av horisontlinjer och binder samman målningen. Det gäller att hela tiden vara lyhörd, att veta när intensiv aktivitet ska övergå till en reflektion av uttrycket.”