Lucie Rääf – Konstnär med ateljé i Saltsjöqvarn och Galleri Rääf på Södermalm.

Bakgrund
Flera konstnärer i släkten inspirerade Lucie till att ägna sitt liv åt konsten. På Lucies mors sida, fanns bland annat konstnären Kerstin Rääf och arkitekten och Ingrid Wallberg från Halland.

Lucie Rääf var med på sin första konstutställning, debuterade på Höstsalongen på Hallands Konstmuseum redan vid 17 års ålder. Halmstad Gruppens Axel Olsson satt bland annat i juryn. Dess för innan hade hon varit elev till skåne-konstnärerna Bertil Liljebladh och Kerstin Lundberg Stenman.

Konstskolor och konstlärare
Konststudier på Billedskolan och Konstakademin i Köpenhamn. Konstvetenskapliga studier
vid Lunds Universitet samt en rad efterföljande studier för Arne Isacsson i akvarell och Inger Wallertz i tempera på Gerlesborgsskolan. Dessa viktiga kontakter bidragit till den uppskattade kursledare Lucie Rääf nu är.

Konstnärliga tekniker
Lucie arbetar främst med tekniker som är vattenbaserade. Akvarell, pigmentakryl, tuschmåleri och collagetekniker.

Utställningar
En lång rad konstutställning, både separatutställningar, samlingsutställningar och konstmässor i och utanför Sverige. Från första separatutställningen på Stadsgalleriet i Halmstad 1998 till Galleri Pascual De Cabo i Palma de Mallorca hösten 2019.
Under åren 2010 – 2021drev Lucie Rääf ett konstgalleri på Södermalm i Stockholm – Galleri Rääf.
Välbesökta höst- och vårsalonger med inbjudna konstnärer som ställt ut konstverk i olika tekniker. Galleriet har också ställt ut konstnärer från Brasilien, Sydafrika, USA, Frankrike, och Spanien.

Utsmyckningsuppdrag
Utsmyckningar till bl.a designhotel, skolor, börsnoterade företag och till Svenska kyrkan.
Representerad på flera landsting och kommuner. Bland annat Hallands Landsting. Lucie Rääf har också skapat mönsterdesign i akvarell till både Åhléns och NK.

Medlemskap
Medlem i Svenska Konstnärsförbundet, Svenska Konstnärinnor, där hon är aktiv i invalsnämnden.
och Nordiska Akvarellsällskapet. Föreningen Konstliv i Halland, med flera års styrelsearbete.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerstin_R%C3%A4%C3%A4f

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Wallberg

https://www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer/mjellbykonstmuseum/besok/halmstadgruppen.15943.html
https://www.hallandskonstmuseum.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Olson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertil_Liljeblad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Lundberg-Stenman
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Isacsson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerlesborgsskolan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuschm%C3%A5leri

https://www.facebook.com/search/top/?q=galleri%20R%C3%A4%C3%A4f

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornsgatspuckeln

https://www.facebook.com/events/artem-gallery/exposition-pascual-de-cabo/480057539569673/

https://www.svenskakyrkan.se/halmstad/st-nikolai-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reningen_Svenska_Konstn%C3%A4rinnor

https://akvarellen.org/https://akvarellen.org/

https://lucieraaf.se/wp-admin/post.php?post=46&action=edit