Stadens former

18 000kr

Stockholm, denna vackra stad utmed vatten inbäddad i grönska. Kungsholmen med sina promenadstråk. och unika former. Här vill man vara staden speglas i vattnet. Originalmålning 110 x 100 cm.

Stockholm, denna vackra stad utmed vatten inbäddad i grönska. Kungsholmen med sina promenadstråk och unika former. Här vill man vara staden speglas i vattnet. Originalmålning 110 x 100 cm.

Translate »