Beställa konst utsmyckningsuppdrag

Kan man beställa konst?

Intresset för konst och inredning är stort. Ett rum där konsten ”ges plats” påverkar och ökar dess atmosfär och stämning väldigt mycket. Många av mina kunder har speciella önskemål om hur konsten ska verka i rummet. Det gäller både företag och privatpersoner.

Som konstnär har jag utfört många beställningar under åren. Den största var till Nibe företagen i Skåne där jag gjorde en utsmyckning på 20-talet tavlor. Till designhotellet Nordic Blue, tog jag fram ett akvarelltryck på 24 kvm, det blev mäktigt. En av  de senaste privata beställningarna var till ett par på Manhattan, N.Y.

Så här går det till

Kontakta mig på telefon 070 6301921 eller mail, art@lucieraaf.se. Vi diskuterar den plats, miljö konstverket skall finnas. Vilka förutsättningar som gäller och hur lokalerna ser ut. Ni tittar på mina referenser och de tavlor jag skapat utifrån foton jag skickar eller från mina böcker. Från foton ni eller jag tagit på miljön där tavlorna ska placeras gör jag ett par digitala fotoskisser, där jag monterat in en skiss eller referenser. Utifrån det diskuterar vi färgsammansättning och storlek på tavla eller annan form av konstnärlig gestaltning.

När ni accepterat underlaget för beställning som inkluderar ett fast pris och en leveranstid börjar jag själva målningen. I samband med det faktureras ni med 50% av totalbeloppet och resterande belopp faktureras vid leveransen.

Var med och skapa din miljö tillsammans med mig, Lucie Rääf