Lucie Rääf – Konstnär med ateljé i Saltsjöqvarn och Galleri Rääf på Södermalm.

Bakgrund
Flera konstnärer i släkten inspirerade Lucie till att ägna sitt liv åt konsten. På Lucies mors sida, fanns bland annat konstnären Kerstin Rääf och arkitekten och Ingrid Wallberg från Halland.

Lucie Rääf debuterade på Höstsalongen på Hallands Konstmuseum redan vid 17 års ålder. Halmstad Gruppens Axel Olsson satt bland annat i juryn. Dess för innan hade hon varit elev till skåne-konstnärerna Bertil Liljebladh och Kerstin Lundberg Stenman.

Konstskolor och konstlärare
Konststudier på Billedskolan och Konstakademin i Köpenhamn. Konstvetenskapliga studier
vid Lunds Universitet samt en rad efterföljande studier för Arne Isacsson i akvarell och Inger Wallertz i tempera på Gerlesborgsskolan. Dessa viktiga kontakter bidragit till den uppskattade kursledare Lucie Rääf nu är.

Konstnärliga tekniker
Lucie arbetar med flera tekniker i akvarell, akryl, och collagetekniker. Hon arbetar på papper, duk, plexiglas och träspånskivor.

Utställningar
En lång rad konstutställning, både separatutställningar, samlingsutställningar och konstmässor i och utanför Sverige. Från första separatutställningen på Stadsgalleriet i Halmstad 1998 till Galleri Pascual De Cabo i Palma de Mallorca hösten 2019.
Under åren 2010 – 2021 var Lucie konstkurator och utställningsansvarig på Galleri Rääf på Södermalm i Stockholm.
Välbesökta höst- och vårsalonger med inbjudna konstnärer som ställt ut konstverk i olika tekniker. Galleriet har också ställt ut konstnärer från Brasilien, Sydafrika, USA, Frankrike, och Spanien.

Utsmyckningsuppdrag Gestaltningsuppdrag
Utsmyckningar till bl.a Designhotelet Nordic Blue i Stockholm, Wallbergsskolan i Halmstad, Församlingshemmet i StNikolai i Halmstad. Dux i Trelleborg
Representerad på landstinget i Halland och flertalet kommuner. Lucie Rääf har också skapat mönsterdesign till både Åhléns och NK.

Medlemskap
Medlem i Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Konstnärinnor och Nordiska Akvarellsällskapet. Föreningen Konstliv i Halland

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerstin_R%C3%A4%C3%A4f

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Wallberg

https://www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer/mjellbykonstmuseum/besok/halmstadgruppen.15943.html
https://www.hallandskonstmuseum.se/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Olson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertil_Liljeblad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Lundberg-Stenman
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Isacsson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gerlesborgsskolan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuschm%C3%A5leri

https://www.facebook.com/search/top/?q=galleri%20R%C3%A4%C3%A4f

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornsgatspuckeln

https://www.facebook.com/events/artem-gallery/exposition-pascual-de-cabo/480057539569673/

https://www.svenskakyrkan.se/halmstad/st-nikolai-kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reningen_Svenska_Konstn%C3%A4rinnor

https://akvarellen.org/https://akvarellen.org/

https://lucieraaf.se/wp-admin/post.php?post=46&action=edit